Idea

Jesteśmy grupą polskich nacjonalistów wyznających idee solidaryzmu społecznego, którzy chcą aktywnie działać na rzecz godnego bytu oraz rozwoju ekonomicznego i kulturalnego Polaków. Obecnie panujące relacje gospodarcze doprowadzają do wykluczenia milionów naszych rodaków, którzy ze względu na swoje położenie materialne nie są w stanie realizować swoich aspiracji oraz wpływać na funkcjonowanie państwa.

Poprzez nasze działania chcemy promować idee wspólnotowości, solidaryzmu narodowego oraz odpowiedzialności za sprawę publiczną. Z naszym zaangażowaniem chcemy docierać tam gdzie neoliberalne dogmaty gospodarcze i wyzysk prowadzony przez zagraniczne, ale także rodzime podmioty poczynił największe szkody społeczne.

Z tegoż względu pragniemy skupić się na wspieraniu tych warstw społecznych, które są najmocniej zagrożone niesprawiedliwością jak eksmitowani lokatorzy, pracownicy pokrzywdzeni przez nieuczciwych pracodawców, a także ludzie młodzi, którzy mają problem z pozyskaniem własnego lokum czy stałej, godnie opłacanej pracy.

Uważamy, że należy odbudować szacunek dla pracy ludzkiej oraz wizerunek ludzi pracy, którzy nie mogą być postrzegani jako „tania siła robocza” czy „szara masa”.

Nacjonalizm Pracy Polskiej to idea współpracy wszystkich warstw narodu na rzecz jego rozwoju, a także wrażliwość społeczna względem potrzebujących, słabszych i wykluczonych jednostek z naszej wspólnoty narodowej.