Strona główna > Wiadomości

Kampania rekrutacyjna Pracy Polskiej

Opublikowany 19 października 2020

Jesteśmy organizacją społeczną, tworzącą nową jakość aktywizmu. Mamy wizję i zapał, aby realizować nowe projekty i kreować idee. Nasze działania dążą do celu, jakim jest stworzenie Polski Pracy: narodowej, społecznej, bezpiecznej!

To, co przez 3,5 roku rozwoju Pracy Polskiej zrobiliśmy i w czym odnieśliśmy niewątpliwy sukces, to ekonomizacja myśli narodowej, scalenie jej z ideą sprawiedliwości społecznej, oraz postępująca profesjonalizacja aktywizmu. Analizując na przestrzeni tego okresu świadomość i liczbę odbiorców, trudno zaprzeczyć, że przyczyniliśmy się do znaczącego uatrakcyjnienia idei narodowo-społecznej m.in. poprzez:

  • projekt wydawniczy Biblioteki Pracy Polskiej
  • dziesiątki infografik, wykresów i nieustannej, profesjonalnej aktywności w mediach społecznościowych (FB, TT, YT, VK)
  • wiele tematycznych konferencji, happeningów i wydarzeń w szeregu polskich miast
  • działania wspierające ubogich, inicjowane w ramach Akcji Socjalnej
  • stworzenie miesięcznika i pracę koncepcyjną prowadzoną na łamach Wersji Roboczej
  • organizacja wielu tematycznych i wielotorowych kampanii społecznych np. o masowej imigracji czy prawach pracowniczych
  • animację działań lokalnych aktywistów w całym kraju, poprzez wsparcie merytoryczne i organizację kolportażu materiałów

Chcesz działać w zorganizowanej i posiadającej jasne cele strukturze? Trafiłeś pod właściwy adres! Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami naszej deklaracji programowej, to znajdziesz ją tutaj (kliknij grafikę):

Tylko poprzez skupienie naszych wysiłków w zorganizowanej strukturze, mającej pomysł i założenia odnoszące się do panujących warunków, możemy kształtować naszą przyszłość. Praca Polska jest projektem, który jest nieustannie otwarty dla nowych osób mających, wolę działania, trzeźwość umysłu i potencjał. Bo czy warto go marnować biernością lub trwonić w imię utopii?

Jeśli jesteś zdecydowany – wyślij do nas ankietę rekrutacyjną i dołącz do ruchu pracopolskiego, aby razem z nami walczyć o interes narodowy i pracowniczy (kliknij grafikę)!