Strona główna > Wydarzenia

Konferencja „Polska Próby” w Bydgoszczy!

Opublikowany 20 lipca 2019

Zbliżające się wybory parlamentarne, wieńczące trwający maraton wyborczy w Polsce, będą kluczowe dla przyszłości naszej Ojczyzny, ale także bezpośrednio wpłyną na kształt polskiego ruchu socjalnarodowego na najbliższe lata. Nie biorąc udziału w wyborach wcale, nie jesteśmy zwolnieni z ich następstw oraz konsekwencji. Obecnie rządząca Zjednoczona Prawica, która skupiona wokół Prawa i Sprawiedliwości, zapewne wygra październikowe wybory, wywiera ogromny wpływ na sprawy narodowe oraz socjalne. Na ile pozytywny, a na ile negatywny? Czy jest wśród obecnej oferty opozycyjnej możliwa lepsza propozycja dla narodu i państwa polskiego? A może ruch narodowo-socjalny znajdzie receptę na budowę swojej siły i zorganizowanie w przyszłości własnej znaczącej siły społeczno-politycznej?

Z tej troski i postawienia nam wszystkim pod rozwagę powyższych pytań zrodził się zamysł naszej najbliższej konferencji pod hasłem „Polska Próby”. Polska w przededniu wyborów jest próbną Polską, która może wybrać zupełnie nowe kierunki swojego rozwoju, ale także może pozostać w ramach „wersji demo”, którą od blisko 4 lat tworzy rządząca prawica, a po 1989 roku szeroko pojęty obóz „solidarnościowy”, do spółki z dawnymi elitami zaprzedanej PZPR. Jak więc sprawić, żeby niepewna i ułomna „Polska Próby” stała się np. silną i sprawną „Polską Pracy”?

Na te zagadnienia odpowiedzą nasi prelegenci, którymi będą:
Michał Stefaniak z wystąpieniem „szanse i wyzwania polskiego ruchu socjalnarodowego”, w którym przeprowadzi analizę położenia tytułowego ruchu socjalnarodowego w Polsce, biorąc pod uwagę stojące przed nim dziejowe szanse, ale także pojawiające się na jego drodze wyzwania współczesności;

Maria Pilarczyk z wystąpieniem „pracujący podatnicy: czy ktoś nas jeszcze reprezentuje?”, omawiającym obecnie dostępną ofertę polityczną, zarówno „z prawa”, jak i „z lewa” z naciskiem na sprawy społeczne i narodowe;

Krystian Jachacy z wystąpieniem „nowa baza dla radykalnej zmiany”, podczas którego przeanalizuje obecną bazę społeczną dla ruchów postulujących radykalne zmiany społeczno-ekonomiczne w Polsce, a także zarysuje pożądaną – nową bazę społeczną, która będzie bardziej adekwatna i sprawna dla zrealizowania radykalnych przemian.

Konferencja odbędzie się 24 sierpnia w Bydgoszczy w godz. 12:00 – 15:00 w centrum miasta. Osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu proszone są o zgłoszenie uczestnictwa na stronę FB: Praca Polska lub poprzez e-mail kontaktowy: kontakt@pracapolska.org.pl

Jak zwykle dla uczestników przewidziane są pracopolskie gadżety oraz zaplanowana jest integracja w jednym z bydgoskich lokali. Bądźcie tam z nami i podyskutujmy o naszych wizjach ruchu oraz Polsce naszych marzeń!