Krajobraz po katastrofie – co dalej z Puszczą Białowieską?

Puszcza Białowieska jest unikatowym ekosystemem w skali światowej. Jest miejscem w którym, w znacznym stopniu, przebiegają procesy niezaburzone przez człowieka. Dzięki temu jest doskonałym obiektem badań nad ekosystemem, a także biologią wielu zagrożonych gatunków, dla których Puszcza Białowieska stanowi ostoje. Natura sama również naprawia tam to, co człowiekowi udało się zniszczyć, w tym  m.in. bioróżnorodność … Czytaj dalej Krajobraz po katastrofie – co dalej z Puszczą Białowieską?