Strona główna > Wiadomości

Krystian Jachacy: zagrożenie białoruską imigracją [VIDEO]

Opublikowany 25 sierpnia 2020

Protesty na Białorusi, które rozpoczęły się po niedawnych wyborach prezydenckich w tym kraju nie ustają, a zachodnia opinia publiczna wspiera je i dąży do powtórzenia przetestowanego m.in. na Ukrainie wariantu "kolorowej rewolucji" i włączenia Białorusi do rodziny liberalnych demokracji. Białoruską opozycję ochoczo popierają też polskie władze, włączając się w nurt "demokratyzacji Białorusi". Jednak niewielu komentatorów zwraca uwagę na pierwszorzędny skutek możliwego przewrotu na Białorusi – czyli załamanie gospodarcze, czego skutkiem będzie (podobnie jak po tzw. Euromajdanie) napływ białoruskich imigrantów ekonomicznych do naszego kraju. O ile exodus Ukraińców dokonał się w czasach względnej prosperity, to napływ Białorusinów w trakcie post-covidowej recesji może doprowadzić do wzrostu bezrobocia wśród Polaków.

O zagrożeniu inwazją białoruskich pracowników i braku poczuciu interesu narodowego wśród rządzących elit Kamil Klimczak rozmawiał z Krystianem Jachacym z Pracy Polskiej.