Projekty

Chcielibyśmy zaprezentować nową publikację historyczną, którą odświeżyliśmy w ramach cyklu Biblioteki Pracy Polskiej. Tym razem efektem naszych działań archiwistycznych oraz redakcyjnych jest opublikowanie, dla szerszej grupy odbiorców, kolejnej pracy ideologicznej wybitnego i oryginalnego ideologa ruchu narodowo-robotniczego w międzywojennej Polsce – Kazimierza Dagnana. „Rozważania programowe” to krótka, ale wartościowa praca, w której autor omawia założenia idei […]

Książka autorstwa Stanisława Thugutta, który od 1929 roku zasiadał w zarządzie Towarzystwa Kooperatystów, opublikowana w 1934, jest owocem wieloletniego zaangażowania autora w propagowanie spółdzielczości. Ten czołowy polityk ruchu ludowego, publicysta oraz działacz spółdzielczy widział w idei kooperatyw, oraz spółdzielni sprawiedliwszą formę życia gospodarczego niż kapitalizm, a także oddolne i masowe zaangażowanie obywateli w życie publiczne. […]

Łamiemy schematy! Od początku istnienia Pracy Polskiej idziemy pod prąd: bylejakości, ignorancji w sprawach kluczowych, wobec utartych schematów ideowych, a także przeciw przetartej do bólu ścieżce organizacji aktywizmu. Tym razem panujące trendy i troska o rozwój idei pracopolskiej, mającej jak najlepiej służyć interesom narodowym oraz Polsce, popycha nas do wyraźnego wskazania gdzie leży potencjał potrzebny […]

Coraz częściej w pracy, szkole, na ulicy widzimy obcych imigrantów. Z powodu ogromnego zagrożenia, jakie niesie ze sobą skala tej migracji, postanowiliśmy przygotować dla Państwa, wypełnione danymi i statystykami, opracowanie tej sprawy, w którym przedstawiamy: kto przyzwala na ten proceder, kto go ideologicznie uzasadnia, kto na nim zyskuje, a przede wszystkim kto traci. Proponujemy także […]

Zbliżające się wybory parlamentarne, wieńczące trwający maraton wyborczy w Polsce, będą kluczowe dla przyszłości naszej Ojczyzny, ale także bezpośrednio wpłyną na kształt polskiego ruchu socjalnarodowego na najbliższe lata. Nie biorąc udziału w wyborach wcale, nie jesteśmy zwolnieni z ich następstw oraz konsekwencji. Obecnie rządząca Zjednoczona Prawica, która skupiona wokół Prawa i Sprawiedliwości, zapewne wygra październikowe […]

W ramach długofalowego projektu "Biblioteki Pracy Polskiej", który sukcesywnie odradza dziedzictwo ideowe narodowych robotników oraz ruchów im pokrewnych, chcemy wydać, z Państwa pomocą, powyższą publikację w formie drukowanej, klejonej broszury ze sztywną okładką oraz ok. 50-stronnicową treścią historycznej publikacji, której język uwspółcześniliśmy, zaprojektowaliśmy okładkę oraz pliki do druku. W ramach obowiązku wydawniczego ISBN przekażemy egzemplarze […]

Z okazji przypadającego 3 dni wcześniej Święta Pracy, jako Praca Polska zorganizowaliśmy w Lublinie konferencję pod hasłem "Polska Pracy". Wydarzenie składało się z 4 tematycznych wystąpień naszych przedstawicieli oraz przeznaczonego dla uczestników seminarium sportów walki. Konferencja odbyła się zgodnie z planem od godz. 12:00, przyciągając ok. 35 słuchaczy ze środowisk narodowych i socjalnych. W tym […]

Z wielką przyjemnością chcemy Państwu zaprezentować kolejną pozycję z naszej serii "Biblioteka Pracy Polskiej". Jest to zagraniczna broszura napisana przez niemieckiego socjaldemokratę, który był austro-węgierskim politykiem okresu przełomu XIX i XX wieku, która została przetłumaczona i wydana na ziemiach polskich pod zaborami w 1907 roku przez Bibliotekę Ludową. Dzisiaj nasz projekt odświeża tę pozycję i […]

Praca Polska prowadzi stałą inicjatywę oferującą anonimowe i bezpłatne porady w zakresie prawa, a szczególnie prawa pracy, poprzez naszych działaczy-prawników, skierowaną do znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz prawnej Polaków. Oferujemy darmowe porady prawne poprzez skrzynkę mailową: porady@pracapolska.org.pl Na naszej stronie znajdą Państwo również przygotowane tematyczne poradniki w zakładce "prawa pracy".       […]

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości chcemy Państwa zaprosić na konferencje, którą Praca Polska organizuje pod hasłem "Naród Pracy". Obok oceny teraźniejszego położenia naszego Państwa i Narodu, przez pryzmat jego społecznego interesu, będziemy chcieli cofnąć się w czasie i przedstawić genezę naszego projektu, pokazać skąd wyrastają korzenie idei pracopolskiej. Pierwszą częścią konferencji będzie więc […]

Świadomość posiadanych praw pracowniczych jest w Polsce na bardzo niskim poziomie. Wielu pracowników nie ma pojęcia, że posiadają zagwarantowane przez Kodeks Pracy przywileje, a nawet o tym, że powinni, zgodnie z wykonywaną pracą, pracować na umowie o pracę, a nie umowach cywilnoprawnych. Ze względu na nasz profil ideowy oraz kultywowany przez nas etos pracy oddolnej, […]

Jako warszawska Praca Polska mamy przyjemność zaprosić Państwa na organizowane przez nas 16 czerwca w Stolicy spotkanie poruszające kwestię ochrony pracowniczych w Polsce. Nasz prelegent, działacz NSZZ "Solidarność" opowie o swoich doświadczeniach w działalności związków zawodowych, poruszy sprawę przestrzegania praw pracowniczych na przykładzie jego branży, a także omówi kwestię metod i sposobów jakimi możemy chronić […]

Już 2 czerwca w lubelskim K1 Training Center odbędzie się kolejne seminarium sportów walki z serii "Polska dla Polek". Jest ono wyrazem sprzeciwu wobec przemocy domowej jak i przemilczanej przemocy ze strony imigrantów spoza Europy. Jako Polki mamy prawo czuć się bezpiecznie we własnym kraju! Poprzez wspólne trenowanie chcemy także podkreślić korzyści płynące z uprawiania […]

Już 10 marca w warszawskim Fight Club Fanga odbędzie się seminarium sztuk walki. Organizujemy je pod hasłem "Polska dla Polek". Jest ono wyrazem sprzeciwu wobec przemocy domowej jak i przemilczanej przemocy imigrantów. Jako Polki mamy prawo czuć się bezpiecznie we własnym kraju! Poprzez wspólne trenowanie chcemy także podkreślić korzyści płynące z uprawiania sportu, a także […]

Jako Praca Polska rozpoczynamy akcje udzielania bezpłatnych korepetycji dla potrzebujących dzieci w Warszawie! Oferujemy naukę dla dzieci z klas szkoły podstawowej w przedmiotach: – przyroda – chemia – biologia – język polski – geografia – wiedza o społeczeństwie – historia – fizyka – matematyka W sprawie nauki dla dzieci prosimy kontaktować się poprzez maila – […]