Projekty

Praca Polska prowadzi stałą inicjatywę oferującą anonimowe i bezpłatne porady w zakresie prawa, a szczególnie Prawa Pracy, naszych działaczy-prawników, skierowaną do znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz prawnej Polaków. Oferujemy darmowe porady prawne poprzez skrzynkę mailową:         porady@pracapolska.org.pl                           […]

Bardzo popularną formą zatrudnienia pracowników jest praca tymczasowa oferowana przez agencje pracy. W Polsce działa około 8 tysięcy agencji pracy tymczasowej. Zatrudniają one łącznie ponad 800 tysięcy pracowników. Praca tymczasowa jest specyficzną formą zatrudnienia. Wyróżniają ją w szczególności: jej okresowy charakter, oraz trójstronna relacja  pomiędzy pracownikiem pośrednikiem i pracodawcą, który jednocześnie jest klientem agencji pracy. […]

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości chcemy Państwa zaprosić na konferencje, którą Praca Polska organizuje pod hasłem "Naród Pracy". Obok oceny teraźniejszego położenia naszego Państwa i Narodu, przez pryzmat jego społecznego interesu, będziemy chcieli cofnąć się w czasie i przedstawić genezę naszego projektu, pokazać skąd wyrastają korzenie idei pracopolskiej. Pierwszą częścią konferencji będzie więc […]

Świadomość posiadanych praw pracowniczych jest w Polsce na bardzo niskim poziomie. Wielu pracowników nie ma pojęcia, że posiadają zagwarantowane przez Kodeks Pracy przywileje, a nawet o tym, że powinni, zgodnie z wykonywaną pracą, pracować na umowie o pracę, a nie umowach cywilnoprawnych. Ze względu na nasz profil ideowy oraz kultywowany przez nas etos pracy oddolnej, […]

Jako warszawska Praca Polska mamy przyjemność zaprosić Państwa na organizowane przez nas 16 czerwca w Stolicy spotkanie poruszające kwestię ochrony pracowniczych w Polsce. Nasz prelegent, działacz NSZZ "Solidarność" opowie o swoich doświadczeniach w działalności związków zawodowych, poruszy sprawę przestrzegania praw pracowniczych na przykładzie jego branży, a także omówi kwestię metod i sposobów jakimi możemy chronić […]