Strona główna > Wydarzenia

Wydanie publikacji „Myśli” Bolesława Piaseckiego

Opublikowany 28 maja 2022

Publikacja została stworzona przez Zygmunta Lichniaka, redaktora tygodnika „Kierunki” w latach 1983-1990, w ramach Instytutu Wydawniczego PAX i wydana drukiem w 1983 roku. Stanowi zbiór różnorodnych sentencji pochodzących z powojennych wystąpień i publikacji Bolesława Piaseckiego. W swej treści odnoszą się do spraw światopoglądowych, odnalezienia miejsca dla patriotyzmu polskiego w powojennej, rewolucyjnej rzeczywistości.

Poniższy zbiór sentencji lidera środowiska PAX-u jest jednak przede wszystkim udaną próbą uchwycenia ideowego credo, które Piasecki starał się realizować w zastanej rzeczywistości, jaką by ona nie była i jak trudno nie byłoby mu realizować w jej ramach jego ideałów. „Myśli” zawierają wiele interesujących cytatów z kilkudziesięciu lat rozważań oraz dostosowania myśli narodowo-społecznej do nowych czasów.

e6d23ffc0f570968.jpeg

W ramach długofalowego projektu Biblioteki Pracy Polskiej, który sukcesywnie odświeża dziedzictwo idei narodowych i socjalnych, chcemy wydać, z Państwa pomocą, powyższą publikację w formie drukowanej, klejonej książki w formacie A5, z ok. 60-stronnicową treścią, której język uwspółcześniliśmy, zaprojektowaliśmy okładkę, oraz przygotowaliśmy pliki do druku. W ramach obowiązku wydawniczego ISBN przekażemy egzemplarze książki do bibliotek uniwersyteckich, gdzie będą mogły pełnić funkcję przystępnych materiałów dydaktycznych i źródłowych dla zainteresowanych tematyką historyków, publicystów i studentów. Zebrana kwota pozwoli nam wydrukować 200 szt. publikacji, które trafią do bezpłatnej dystrybucji celem promocji jej treści.

Rozdziały publikacji:

I. W kręgu prawd pierwszych

II. W kręgu służby konsekwentnej