Strona główna > Artykuły

Demokracja społeczna a sprawa narodowa

Opublikowany 2 lutego 2019

Z wielką przyjemnością chcemy Państwu zaprezentować kolejną pozycję z naszej serii „Biblioteka Pracy Polskiej”. Jest to zagraniczna broszura napisana przez niemieckiego socjaldemokratę, który był austro-węgierskim politykiem okresu przełomu XIX i XX wieku, która została przetłumaczona i wydana na ziemiach polskich pod zaborami w 1907 roku przez Bibliotekę Ludową. Dzisiaj nasz projekt odświeża tę pozycję i publikuje ją dla odbiorców, ze względu na objętość i przystępność, w formacie .pdf, zupełnie bezpłatnie.

Dlaczego wydajemy pozycje niemieckiego socjaldemokraty? Nie uznajemy w obecnej sytuacji politycznej podziałów lewica – prawica. Są to anachronizmy, które utarły się w świadomości mas, będąc dla nich całkowitym zakłóceniem ich rozeznania politycznego oraz zrozumienia swojego interesu klasowo-narodowego. Autor w swojej pracy odnosi się do stosunku socjalistów względem idei narodowej, a także postuluje swoją, ale również naturalną formę kooperacji idei socjalnej i narodowej.

Jest to krótka, ale niezmiernie ważna pozycja dla osób, które poszukują alternatywy dla liberalnej „lewicy” oraz dogmatycznej, wolnorynkowej „prawicy”. Engelbert Pernerstorfer dobitnie udowadnia, że ruch robotniczy ma za zadanie podnieść robotnika nie tylko materialnie, ale również, co za tym idzie kulturowo. I stąd właśnie wynika najważniejsza konkluzja – miejsce robotnika jest w narodzie.

„Chodzi tu o to, abyśmy jak inne narody uświadomili się pod względem narodowym. Socjalizm pragnie zorganizować ludzkość, a nie rozdrobnić ją na atomy. W organizmie zaś ludzkości komórkami są narody, a nie jednostki, dla zdrowia zaś organizmu potrzeba, aby zdrowe były jego komórki.”

PLIK .PDF DO POBRANIA (18,7mb):

demokracja-społeczna-a-sprawa-narodowa