Idea

Praca Polska jest organizacją społeczno-polityczną, której fundamentem ideowym jest idea państwa narodowego oraz sprawiedliwość społeczna. Jako zaangażowani aktywiści podstawę swojego funkcjonowania upatrujemy w pracy u podstaw, która ma na celu uświadamianie zwykłych Polaków o łączącym ich interesie pracowniczym oraz narodowym. W swojej aktywności poruszamy problemy dotykające większość naszego Narodu – klasę pracującą, która jest w naszej wizji główną siłą narodową, o której interesy pragniemy zabiegać na polu społecznym i politycznym.

Nasza mrówcza praca ma za zadanie docierać do odrzuconych i marginalizowanych materialnie, przez obecnie panujący system kapitalistyczny, pracujacych Polaków, którzy często ledwo wiążą koniec z końcem i są ofiarami różnych form wyzysku.

Dążymy do budowy narodowo-socjalnej alternatywy, która zorganizuje i podniesie głowy milionów Polaków, którzy pomimo ciężkiej i obciążającej pracy nie dostają adekwatnego wynagrodzenia i poczucia godności we własnym państwie. Chcemy być realną i aktywną alternatywą dla systemu niesprawiedliwości, który jest naturalny dla panującego w Polsce neoliberalnego kapitalizmu. Poprzez naszą sumienną pracę zmierzamy do stworzenia w Polsce odpowiednich warunków dla zapewnienia sprawiedliwości społecznej i prymatu interesu narodowego pod względem politycznym, społecznym i ekonomicznym dla wszystkich Polaków.

Jesteśmy ludźmi Ludu i dlatego cenimy przede wszystkim szczery czyn, który cechuje nas – idealistów  wierzących w wyznawane idee. Jesteśmy również, tak jak nasz Lud, realistami stąpającymi twardo po ziemi, którzy czują siłę książki i potęgę liczb – każdy nasz czyn jest głęboko przemyślany i obłożony pewną dozą zdrowego krytycyzmu, który pozwala działać celnie i zdecydowanie.

Symbolika, której używamy nie jest przypadkowa. Jest nią biała mrówka na niebieskim tle. Poprzez jej eksponowanie nawiązujemy do modelu życia oraz podziwianych cech tych pracowitych owadów, gotowych poświęcić wszystko dla dobra swojej wspólnoty. Barwa niebieska reprezentuje "niebieskie kołnierzyki" – jest to odcień ubrań roboczych pracowników w zakładach pracy. Jest on stosowany w pracy fizycznej ze względu na odporność na zabrudzenia oraz emitowanie promeniowania, które odstrasza uciążliwe insekty.