Idea

Praca Polska jako projekt społeczno-polityczny oparty o wartości świeckie, narodowe i socjalne, a także podnoszący hasło sprawiedliwości społecznej, podstawę swojego funkcjonowania upatruje w pracy u podstaw nastawionej na promocje swoich poglądów i postaw w Narodzie, a także na kształtowanie zaangażowanych aktywistów w duchu przyświęcających mu wartości. Jesteśmy nastawieni na wielotorową i stałą pracę oddolną wszędzie tam, gdzie nasi rodacy wymagają naszej pomocy pod względem swojego położenia materialnego, sytuacji zawodowej, a także zagrożenia tożsamości narodowej. Chcemy być realną i aktywną alternatywą dla systemu niesprawiedliwości, który jest naturalny dla panującego w Polsce systemu kapitalistycznego. Poprzez naszą sumienną pracę dążymy do stworzenia w Polsce odpowiednich warunków dla zapewnienia sprawiedliwości społecznej i prymatu interesu narodowego pod względem politycznym, społecznym i ekonomicznym dla wszystkich Polaków.

Szczególną klasą społeczną, do której kierujemy swój przekaz jest klasa pracująca, na którą składają się pracownicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani, wspólnie stanowiący dominującą część Narodu. Zachowując zasadę legitymizacji władzy płynącej z woli większości Narodu to w nich właśnie pokładamy nadzieję na zaangażowanie w nasz ruch i poparcie naszej woli radykalnych zmian w aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w kraju, która będzie zmierzać do obrony i poprawy interesów Ludzi Pracy.

Jesteśmy ludźmi Ludu i dlatego cenimy przede wszystkim szczery czyn, który cechuje nas – idealistów  wierzących w wyznawane idee. Jesteśmy również, tak jak nasz Lud, realistami stąpającymi twardo po ziemi, którzy czują siłę książki i potęgę liczb – każdy nasz czyn jest głęboko przemyślany i obłożony pewną dozą zdrowego krytycyzmu, który pozwala działać celnie i zdecydowanie.