Strona główna > Projekty

Historia ruchu narodowo-socjalnego na Górnym Śląsku

Opublikowany 28 lutego 2020

Prezentujemy publikację o historii ruchu narodowo-socjalnego na Górnym Śląsku. W ramach konferencji Wola Odrodzenia, zorganizowanej 29 lutego w Katowicach, przygotowaliśmy krótką pracę, która omawia dzieje Zjednoczenia Zawodowego Polskiego oraz Narodowej Partii Robotniczej na obszarze górnośląskim od końca XIX wieku do końca okresu międzywojennego. W ramach uzupełnienia polecamy nagranie wystąpienia autora publikacji o tej tematyce.