Strona główna > Projekty

Masz PRAWA, również w PRACY – kampania społeczna[FOTO]

Opublikowany 19 sierpnia 2018

Świadomość posiadanych praw pracowniczych jest w Polsce na bardzo niskim poziomie. Wielu pracowników nie ma pojęcia, że posiadają zagwarantowane przez Kodeks Pracy przywileje, a nawet o tym, że powinni, zgodnie z wykonywaną pracą, pracować na umowie o pracę, a nie umowach cywilnoprawnych. Ze względu na nasz profil ideowy oraz kultywowany przez nas etos pracy oddolnej, podjęliśmy się uświadamiania Polaków pod względem pracowniczym, a co za tym idzie klasowym. "masz PRAWA, również w PRACY" to kampania, które na stałe wpisze się w rys działań Pracy Polskiej. Prezentujemy także nasz poradnik w formie infografiki:

www.pracapolska.org.pl/prawapracy

Prezentujemy relacje z przeprowadzonej akcji naszych struktur oraz sympatyków: