Strona główna > Wydarzenia

Naród Pracy – konferencja na Stulecie Niepodległości w Warszawie

Opublikowany 5 października 2018

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości chcemy Państwa zaprosić na konferencje, którą Praca Polska organizuje pod hasłem "Naród Pracy". Obok oceny teraźniejszego położenia naszego Państwa i Narodu, przez pryzmat jego społecznego interesu, będziemy chcieli cofnąć się w czasie i przedstawić genezę naszego projektu, pokazać skąd wyrastają korzenie idei pracopolskiej.

Pierwszą częścią konferencji będzie więc prezentacja naszej premierowej broszury. Broszury historycznej przedstawiającej historię, idee i rozwój Narodowego Ruchu Robotniczego w pierwszej połowie XX wieku.

W dalszej części nasi prelegenci dokonają oceny bieżącej kondycji i perspektyw rozwoju idei narodowej i socjalnej w Polsce. Wskażą mocne i słabe strony ruchu pracowniczego i narodowego, a także pokażą drogę ku rozwojowi i odbudowy wielkości tych, zespolonych ze sobą, idei w Narodzie.

Wybiegniemy również w przód, wyraźnie określając nasze cele na nadchodzące lata, a także przedstawiając naszą wizję Polski, do której konsekwentnie zmierzamy od początku naszej działalności.

Na konferencji obecni będą również zagraniczni goście, którzy przedstawią rozwój i współczesne koncepcje ruchów narodowo-społecznych w swoich krajach i w Europie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy interesują się naszym projektem, chcą poznać nasze idee i poczuwają się do idei zarówno socjalnej jak i narodowej. Zapraszamy także osoby, które nie miały dotychczas styczności z naszym ruchem i są zaciekawione jego genezą, a także planami na przyszłość. Widzimy się w sobotę, 10 listopada w centrum Warszawy!

Link do wydarzenia na Facebooku:

WYDARZENIE