Strona główna > Projekty

“Narodowy ruch robotniczy: jego rola w życiu Polski i proletariatu polskiego”

Opublikowany 18 lipca 2021

KAZIMIERZ DAGNAN (1891-1986)

Wieloletni działacz ruchu narodowo-robotniczego, na jego różnych, organizacyjnych etapach. Początkowo był politycznie zaangażowany w tworzenie Narodowego Związku Robotniczego, który powstał w 1905 roku. Później,  wraz z NZR, w 1908 roku zrywa związki z endecją i rozpoczyna etap samodzielnego funkcjonowania ruchu narodowo-robotniczego m.in. jako przedstawiciel NZR w Tymczasowej Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych w 1912 roku. W czasie I Wojny Światowej K. Dagnan zgłosił się do Naczelnego Komitetu Narodowego i został przydzielony do Departamentu Wojskowego, gdzie w randze sierżanta brał udział w werbunku w Sosnowcu. Autor broszury był również  stałym publicystą pism NZR-owskich, pisząc swoje teksty pod pseudonimem „Kazimierz Dębiec”. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości budował, zjednoczony pod sztandarem założonej w 1920 roku Narodowej Partii Robotniczej, międzywojenny ruch narodowo-robotniczy, a następnie, na początku lat 30., polski, antyhitlerowski ruch narodowo-socjalistyczny.

„Drugim czynnikiem, który przyczynił się do powstania narodowego ruchu robotniczego był brak takiego programu i kierunku społeczno-ekonomicznego wśród proletariatu polskiego, który by zaspokajał istotne pragnienia robotnika polskiego i opierał tworzenie nowego ruchu społecznego zarówno na realnych warunkach ekonomicznych, jak i na ideowych przesłankach, zgodnych z nowoczesnym rozwojem myśli socjalnej.”

PLIK .PDF DO POBRANIA (5,6mb):

narodowy-ruch-robotniczy

Rozdziały książki:

I. Jakie czynniki powołały do życia narodowy ruch robotniczy?

1. Czynnik polityczno-narodowy

2. Czynnik społeczno-ekonomiczny

II. Trzy okresy ruchu robotniczego

1. Walka o niepodległość i prawa narodowe(okres I.)

 Przygotowania do walki zbrojnej

 Wojna światowa

2. Udział w budowie Zjednoczonej i Ludowej RP(okres II.)

3. Na progu nowej ery (Rzut oka na nadchodzący okres)

III. Stan obecny narodowego ruchu robotniczego