Strona główna > Artykuły

Nowa publikacja Biblioteki PP już dostępna!

Opublikowany 29 września 2019

Miło nam poinformować, że najnowsza publikacja Biblioteki Pracy Polskiej – "Nowe drogi narodowo-społecznego rozwoju", autorstwa Kazimierza Dagnana, jest już dostępna. Jedyny koszt publikacji to 5zł przeznaczone na wysyłkę.

Broszura autorstwa Kazimierza Dagnana, wydana w 1924 roku nakładem Polskiego Towarzystwa Kultury i Oświaty Robotniczej "Pochodnia", to jeden z cenniejszych elementów dorobku międzywojennej Narodowej Partii Robotniczej. Środowisko związkowo-polityczne narodowych robotników, pomimo ogromnego wkładu w odbudowę i zjednoczenie odrodzonej w 1918 roku Polski, to biała plama w historii polskiej polityki, którą pragniemy sukcesywnie odkrywać.

Czytając dziesiątki współczesnych prac historycznych, które omawiają scenę polityczną dwudziestolecia międzywojennego, możemy się spotkać z szerokim opisem 3-4 głównych sił politycznych: ruchu endeckiego, obozu sanacyjnego, PPS oraz rzadziej ludowców. Notorycznie w tego typu opracowaniach zostaje pominięty ruch narodowo-robotniczy, reprezentowany przez Zjednoczenie Zawodowe Polskie, a także powstałą w 1920 roku Narodowę Partię Robotniczą.

Czy możemy pozwolić żeby NPR, który w wyborach parlamentarnych w 1922 roku uzyskał 6 wynik (18 miejsc w Sejmie oraz 3 w Senacie), a w lepiej rozwiniętych gospodarczo regionach zdobył ponad 20% głosów (Pomorskie – 24,2%, Poznańskie 28,2%), który także dzisiaj może być wielką inspiracją dla ruchów narodowo-społecznych w kraju, został przemilczany jako niewygodny zarówno dla lewicy, jak i prawicy?

Kazimierz Dagnan, jako jeden z ideologów ruchu narodowo-robotniczego, wydał w okresie II RP kilka wartościowych broszur, które dokonują opis dziejów narodowych robotników, a także oryginalnie omawia zagadnienia związane z połączeniem idei socjalnych i narodowych w ramach jednej wizji ideologicznej.