Strona główna > Wiadomości

Relacja z wrocławskiej konferencji

Opublikowany 18 listopada 2019

W dniu 10 listopada, w centrum Wrocławia, odbyła się kolejna konferencja Pracy Polskiej. Tym razem wydarzenie organizowaliśmy pod hasłem "Naród i Ojczyzna: na progu nowego dziesięciolecia".  Naszym głównym założeniem, branym pod uwagę przy wyborze lokalizacji w przeddzień Święta Niepodległości, jest długofalowe wspieranie pracopolskich struktur w zapomnianej Polsce regionalnej, a także wykazanie, że pulsuje idea narodowa poza kilkoma ulicami Warszawy 11 listopada.

Wydarzenie, pomimo wielu inicjatyw odbywających w się w ten weekend, przyciągnęło kilkudziesięciu zainteresowanych, co odbieramy jako sukces tego dnia. Konferencja w stolicy Dolnego Śląska składała się z 3 wystąpień naszych prelegentów oraz końcowej dyskusji uczestników nt. praktycznej realizacji naszych ideałów w życiu. Zapisy wystąpień zawarliśmy w poniższej relacji, a dyskusja uczestników okazała się bardzo pouczającym i wartościowym elementem, który na stałe zagości w planie naszych następnych konferencji. Mamy nadzieję, że wzajemna, ożywiona polemika, a także wymiana doświadczeń przez zarówno młodych aktywistów, jak i osoby działające ponad 20 lat, pozwoli nam wypracować model i program, który znacząco przybliży nasz naród do zrealizowania ideałów Polski Pracy – narodowej, socjalnej, sprawiedliwej i niepodległej!

Maria Pilarczyk – „Burza w szklance wody – czy warto mieć zdanie na każdy temat?”

Michał Stefaniak – „Czym jest naród? Pojęcie, istota i specyfika”

Krystian Jachacy – „Dlaczego liberalizm jest zgubą dla Polaków?”