Strona główna > Projekty

Rozważania programowe [broszura]

Opublikowany 12 stycznia 2020

Chcielibyśmy zaprezentować nową publikację historyczną, którą odświeżyliśmy w ramach cyklu Biblioteki Pracy Polskiej. Tym razem efektem naszych działań archiwistycznych oraz redakcyjnych jest opublikowanie, dla szerszej grupy odbiorców, kolejnej pracy ideologicznej wybitnego i oryginalnego ideologa ruchu narodowo-robotniczego w międzywojennej Polsce – Kazimierza Dagnana.

„Rozważania programowe” to krótka, ale wartościowa praca, w której autor omawia założenia idei narodowo-socjalnej w zakresie klasowości i interesu narodowego, a także wskazuje ogólne założenia ustrojowe, taktykę polityczną i metodę wprowadzania radykalnych, społecznych zmian w życie.

Tekst stanowi żywą inspirację dla wszystkich aktywistów oraz czytelników, którzy rozważają problematykę syntezy myśli narodowej i socjalnej, bądź zastanawiają się, czy idea narodowa może być spełniona bez zawierania w sobie komponentu społecznego i klasowego.

Życzymy miłej lektury oraz zachęcamy do zapoznania się z naszymi dotychczasowymi, oraz zbliżającymi się publikacjami.

Z treści:

"Ten ideał społeczny, który klasa robotnicza wypisała na swych sztandarach,  nie jest ani sprzeczny, ani wrogi z interesem narodowym, ideą narodową. On jest jej uzupełnieniem, dopełnieniem. Niepodległość państwa, to forma politycznego, wolnego bytu społeczeństwa. Wypełnić tę formę żywą, swobodną, twórczą treścią społeczną, jest posłannictwem dziejowym ruchu robotniczego, klasowo-narodowego."

 

PLIK .PDF DO POBRANIA (14,1mb):

rozważania-programowe