Strona główna > Wiadomości

Skąd się biorą imigranci? [KAMPANIA]

Opublikowany 15 kwietnia 2021

Pandemia COVID-19 odbiła się nie tylko na zdrowiu i psychice Polek i Polaków, ale także sparaliżowała wiele dziedzin naszej gospodarki. Już teraz możemy się przekonać na własnej skórze, że czekają nas problemy ekonomiczne, których koszty jak zwykle są zrzucane przez kapitał na plecy pracujących. Bezrobocie, zaniżanie płac i groźba trwałej biedy – to zjawiska, które powróciły do głów milionów naszych rodaków. Czy przedsiębiorcy, w okresie narzucania cięć kosztów, przyjmą do pracy Polaków czy imigrantów? Odpowiedź jest jasna – tańszych imigrantów, którzy są od nich dodatkowo uzależnieni brakiem zakorzenienia w obcym kraju, systemem pozwoleń na pracę i wieloma innymi aspektami migracji! 

Mając na względzie interesy polskich pracujących, opracowaliśmy dane dot. skali imigracji w ujęciu wojewódzkim oraz akcentując pochodzenie obcych przybyszów, którzy z inicjatywy przedsiębiorców są wpuszczani do Polski w największej liczbie w Unii Europejskiej!1

1 Eurostat – Residence permits for non-EU citizens (2018)

Oficjalne dane rządowe, które opracowuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskazują, że skala imigracji jest ogromna. Warto podkreślić, że to zjawisko byłoby zupełnie marginalne, gdyby nie postawa firm działających w Polsce, które zabiegają o dopuszczenie masowej imigracji. Przedsiębiorcy, z akceptacją rządzącej Zjednoczonej Prawicy, ściągają i legalizują pracę setek tysięcy, a w zasadzie milionów – przeważnie są to Ukraińcy, ale wzrasta też liczba przybyszów z Azji. Robią to dlatego, że wolą zatrudnić tańszego imigranta niż podzielić się zyskiem z polskim pracownikiem poprzez wyższe wynagrodzenie, lepsze warunki socjalne i inwestycje w automatyzację i robotyzację zakładu pracy. Ta antyrozwojowa praktyka bazowania na niskich kosztach pracy odbija się na kosztach społecznych – rozbiciu jednolitości społeczeństwa, zwiększeniu bezrobocia wśród Polek i Polaków, a także wywożeniu zarobionych środków do macierzystych krajów imigrantów. 

W ramach kampanii informacyjnej, której celem jest uświadomienie masowości zjawiska imigracji, szczególnie wobec narastających problemów gospodarczych, przygotowaliśmy serię infografik omawiających ten problem w poszczególnych województwach. Zachęcamy do udostępniania w mediach społecznościowych! 

Infografiki w wydaniu wojewódzkim:

Zachodniopomorskie 

Lubelskie

Dolnośląskie

Śląskie

Mazowieckie

Łódzkie

Pomorskie

Kujawsko-Pomorskie

Małopolskie

Wielkopolskie

Podlaskie

Warmińsko-Mazurskie

Opolskie

Podkarpackie

Świętokrzyskie

[Infografiki są przesuwane strzałkami lub myszką w bok]

 

Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Zezwolenie na pracę cudzoziemców typu A jest wydawane cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, wykonujących pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą pracować tylko obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Jest to procedura uproszczona, która dotyczy prac niesezonowych. Oświadczenie to jest składane przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy. Uprawnia ono do wykonywania pracy przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Wprowadzone przez rząd PiS-u dnia 1 stycznia 2018 roku.

 

[Strony publikacji są przesuwane strzałkami lub myszką w bok]

 

Jesteś zainteresowany kolportażem samoprzylepnych plakatów kampanii w swojej okolicy? Napisz do nas na kontakt@pracapolska.org.pl i wyślemy je do Ciebie bezpłatnie! Wzór plakatu A5: