Strona główna > Projekty

Wydanie książki „Spółdzielczość: zarys ideologii”

Opublikowany 2 listopada 2019

Książka autorstwa Stanisława Thugutta, który od 1929 roku zasiadał w zarządzie Towarzystwa Kooperatystów, opublikowana w 1934, jest owocem wieloletniego zaangażowania autora w propagowanie spółdzielczości. Ten czołowy polityk ruchu ludowego, publicysta oraz działacz spółdzielczy widział w idei kooperatyw, oraz spółdzielni sprawiedliwszą formę życia gospodarczego niż kapitalizm, a także oddolne i masowe zaangażowanie obywateli w życie publiczne. Treść publikacji omawia źródła, powstanie, rozwój oraz stosunki społeczne w ramach spółdzielczości, która jest ciągle aktualną alternatywą społeczno-ekonomiczną.

Każdy, kto szuka alternatyw wobec obecnie panujących warunków społeczno-ekonomicznych musi natknąć się na ideę spółdzielczości. Jest ona bez wątpienia zapomnianą, a jeśli już kojarzoną współcześnie, to głównie z wypaczonymi formami spółdzielczości jak np. spółdzielnie mieszkaniowe na osiedlach wybudowanych w czasach PRL.

Czy jednak spółdzielnie odeszły do lamusa i ich rola w historii stosunków gospodarczych oraz życiu codziennym się wyczerpała? Książka S. Thugutta wnikliwie, ale przystępnie opisująca dzieje idei spółdzielczej, jej prastare korzenie, a także przykłady jej zastosowań na przestrzeni czasu, przeczy skreśleniu spółdzielczości oraz kooperatyw jako wspólnotowego, a przy tym skutecznego, rozwiązania wielu problemów i niesprawiedliwości kapitalizmu.

W ramach długofalowego projektu "Biblioteki Pracy Polskiej", który sukcesywnie odświeża dziedzictwo idei narodowych i socjalnych, wydaliśmy, z Państwa pomocą, powyższą publikację w formie drukowanej, klejonej książki z 200-stronnicową treścią, której język uwspółcześniliśmy, zaprojektowaliśmy okładkę oraz przygotowaliśmy pliki do druku. W ramach obowiązku wydawniczego ISBN przekazaliśmy także egzemplarze książki do bibliotek uniwersyteckich, gdzie będą mogły pełnić funkcję przystępnych materiałów dydaktycznych i źródłowych dla zainteresowanych tematyką historyków, publicystów oraz studentów.

Rozdziały książki:

CZĘŚĆ I – jak spółdzielczość powstała

I. Prastare źródła.

II. Tło gospodarcze.

III. Początki ideologii.

IV. Rochdale.

V. Raiffeisen i Schulze-Delitzsch

CZĘŚĆ II – głównie zagadnienia ideologii spółdzielczej

VI. Istota i określenie spółdzielni.

VII. Cele i skutki społeczne spółdzielczości.

VIII. Wytwórca i spożywca.

IX. Spółdzielczość a państwo.

X. Przyszłość spółdzielczości.