Strona główna > Artykuły

Wydanie publikacji „My, ‘nacjonaliści’ z PPR”

Opublikowany 23 maja 2022

Władysław Machejek to polski pisarz i polityk działający w ruchu komunistycznym. W młodości należał do Komunistycznego Związku Młodzieży Polski (1936-38). W okresie II wojny światowej brał udział w utworzeniu Gwardii Ludowej, a następnie Armii Ludowej. Od jej założenia (1942) należał do Polskiej Partii Robotniczej.

Jako żołnierz Armii Ludowej 8 września 1944 po bitwie pod Rząbcem dostał się do niewoli Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Jako jeniec wstąpił w jej szeregi i przez kilka dni był ordynansem podpułkownika Antoniego Szackiego dowódcy Brygady. Następnie zbiegł z szeregów Brygady.

W 1945 był sekretarzem powiatowym PPR w Nowym Targu oraz przewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej w Miechowie. Był redaktorem naczelnym: od 1945 do 1946 „Głosu Pracy”, w latach 1946–1948 „Echa Krakowa”, w 1950 „Dziennika Literackiego”, a w okresie 1952–1989 „Życia Literackiego”. Przewodniczył krakowskiemu okręgowi ZBoWiD. W 1983 został wybrany w skład Krajowej Rady Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR).

W 1948 wraz z PPR przystąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z ramienia której był posłem na Sejm czterech kadencji (w latach 1957–1972). Był również delegatem na III, IV, V, VI, VII i VIII Zjazd partii. Był związany z tzw. zachowawczą frakcją PZPR, ostro krytykował opozycjonistów, a także wspierał działania rządowe w marcu 1968 roku. Od listopada 1968 do grudnia 1971 był zastępcą członka Komitetu Centralnego PZPR, później dwukrotnie zasiadał w Centralnej Komisji Rewizyjnej partii. Zmarł w 1991 roku w Krakowie.

40 lat temu powstała partia-fenomen, bohater. Uwiodła mnie. Partia-przywódca musi połączyć swój program i swoje doświadczenia ze zbiorowymi odczuciami. Wrogi, żelazny kanclerz Bismarck mówił, że człowiek jest tak wielki, jak fala która go wynosi. On miał taką sytuację, natomiast nas nadchodziły fale antykomunistyczne. To nasze rewolucyjne, młodzieńcze kadry wywołały fale wyzwoleńcze. Wysoko podniosły się i uskrzydliły za sekretarstwa “Wiesława”.

 

PLIK .PDF DO POBRANIA (1,7mb):

My-nacjonaliści-z-PPR