Strona główna > Projekty

Wydanie publikacji „Nowe drogi narodowo-społecznego rozwoju”

Opublikowany 16 lipca 2019

W ramach długofalowego projektu „Biblioteki Pracy Polskiej”, który sukcesywnie odradza dziedzictwo ideowe narodowych robotników oraz ruchów im pokrewnych, wydaliśmy, z Państwa pomocą, powyższą publikację w formie drukowanej, klejonej broszury ze sztywną okładką oraz ok. 50-stronnicową treścią historycznej publikacji, której język uwspółcześniliśmy, zaprojektowaliśmy okładkę oraz pliki do druku. W ramach obowiązku wydawniczego ISBN przekazaliśmy egzemplarze broszury także do bibliotek uniwersyteckich, gdzie będą mogły pełnić rolę przystępnych materiałów źródłowych dla zainteresowanych historyków, publicystów oraz studentów.

Czy możemy pozwolić żeby NPR, który w wyborach parlamentarnych w 1922 roku uzyskał 6 wynik (18 miejsc w Sejmie oraz 3 w Senacie), a w lepiej rozwiniętych gospodarczo regionach zdobył ponad 20% głosów (Pomorskie – 24,2%, Poznańskie 28,2%), który także dzisiaj może być wielką inspiracją dla ruchów narodowo-społecznych w kraju, został przemilczany jako niewygodny zarówno dla lewicy, jak i prawicy?

Broszura autorstwa Kazimierza Dagnana, wydana w 1924 roku nakładem Polskiego Towarzystwa Kultury i Oświaty Robotniczej „Pochodnia”, to jeden z cenniejszych elementów dorobku międzywojennej Narodowej Partii Robotniczej. Środowisko związkowo-polityczne narodowych robotników, pomimo ogromnego wkładu w odbudowę i zjednoczenie odrodzonej w 1918 roku Polski, to biała plama w historii polskiej polityki, którą pragniemy sukcesywnie odkrywać.

Rozdziały książki:

I. Wstęp

II. Bankructwo socjalizmu i nacjonalizmu

III. Naród, energia narodowa i jej źródła

IV. Wymowa faktów dziejowych

V. Rozwój form i ideologii współzawodnictwa narodowego

VI. Rozwój form i ideologii współzawodnictwa społecznego

VII. Zawładnięcie procesem rozwoju dziejowego (aktywizm)

VIII. Zasady przebudowy

IX. Organizacja

Zamów już dziś! Napisz na maila:

kontakt@pracapolska.org.pl